český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC® BIOCLEAN® AL HP Připravený k použití
Last update: 2023/03/21 11:22

VÝROBEK SE ČTYŘMI FUNKCEMI

Čisticí - Odmašťovací

Odvápňovací - Dekontaminační

Pro ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

ISO 22 000 - Plán HACCP

 

 

 

Odpovídá doporučení komise (EU) 2017/84 ze dne 16. ledna 2017
o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách
a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Garantovaný odmašťovací a čisticí přípravek bez obsahu uhlovodíků,

MOSH/POSH a MOAH

Zápis z analýzy k dispozici na vyžádání 
Č. 21/009486 podle normy DIN/EN 16.995 (LC, GC-FID)

 

 

SCHVÁLENO PODLE NSF A1

POUŽITELNÉ V OBLASTECH

ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

 

 

BIOCLEAN AL HP okamžitě odstraňuje veškerá anorganická znečištění, prach, prášková média, saze, zbytky vznikající při hoření a veškerá organická znečištění, oleje a tuky, včetně vařených/pečených, minerálních, rostlinných, živočišných.
Je kompatibilní na veškeré povrchy, sklo, keramiku, plast, kaučuk, korozivzdorné kovy, jako hliník, nerezové oceli, vysoce leštěné kovy, lakované, chromované, galvanizované, pozinkované plochy.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalný, čirý

-

Barva

Vizuální

Růžová

-

Zápach

-

Velmi slabý, bez zápachu

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

1,000

g/l

pH čistý

NF T90-008

10,7

-

pH při 10 %

NF T90-008

10,8

-

pH při 5%

NF T90-008

10,6

-

Doba průtoku Řez 3

NF EN ISO 2431

22

s

Index lomu

ISO 5661

1,3350

Index

Povrchové napětí při 20 °C a 5 %

ISO 6295

27,8

Dyn/cm

Bod mrznutí

ASTM D 97

-10

°C

Pěnění při 5 %

NFT 60188

2/1000/170/0/250

mn/ml/l.h-1

Obsah uhlovodíků

LPCH

0

%

Obsah fosfátů

LPCH

0

%

Obsah chlóru

GCMS

 0 

ppm

Obsah těžkých kovů a metaloidů

GCMS

0

ppm 

CHSK chemická spotřeba kyslíku

NFT 90101

7420

BSK biologická spotřeba kyslíku

BSK 5 biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech

NF EN 1899-1

1350

BSK biologická spotřeba kyslíku

Celkové nerozpuštěné látky

NF EN 872

< 2

mg/l

Nerozpuštěné těkavé látky

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

475

mgN/l

Teoretická spotřeba kyslíku v mořské vodě

ISO 15705

8033

BSK biologická spotřeba kyslíku

Smáčecí schopnost

-

..

Kóty

Disperzní schopnost

-

...

Kóty

Emulgační schopnost

-

..

Kóty

Odmašťovací schopnost

-

...

Kóty

Odvápňovací schopnost

-

...

Kóty

 

Vysoce účinný čisticí přípravek se 4 funkcemi Čisticí Odmašťovací Odvápňovací Dekontaminační. Schváleno podle NSF A1. Neobsahuje uhlovodíky MOSH/POSH MOAH. Bez piktogramů o nebezpečnosti. Difuzér DETECT BLUE(r) detekovatelný. Biologicky rozložitelný. Použitelný na veškeré povrchy a podklady. BIOCLEAN AL HP je čisticí přípravek IBIOTEC, připravený k použití, schválený podle NSF H1, nehořlavý, bez piktogramů o nebezpečnosti, bez uhlovodíků, MOSH, MOAH, k odstraňování veškerého i úporného znečištění organického i anorganického původu. Přípravek pro průmyslovou údržbu. Přípravky neobsahující MOSH, POSH, MOAH. Tuky bez MOSH POSH MOAH. Maziva bez MOSH POSH MOAH. Rozpouštědla bez MOSH POSH MOAH. Odmašťovadla bez MOSH POSH MOAH. Čisticí přípravky bez MOSH POSH MOAH. Oleje bez MOSH POSH MOAH. Nařízení o MOSH MOAH. MOSH POSH MOAH

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE